Thứ năm - 30. 03. 2023

Trang chủ

Hashnode

Trở thành một lập trình viên tốt hơn

Dưới đây là những lỗi bạn có thể gặp phải hằng này khiến bạn chậm lại, trì hoãn, hoặc lỗi kỹ thuật.
Web skill

Kết hợp Javascript với Python

Khi nói đến Lập trình Website không có điều gì đánh bại được Javascript. Nhưng đôi lúc chúng ta phải làm một vài các công việc khó khăn hơn, ví dụ phân tích luồng dữ liệu. Trong trường hợp này, Python là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. ...
Hashnode

7 dự án Github trending cho JS develop

Azure Cloud Advocates at Microsoft đã tạo ra chương trình dạy kéo dài 12 tuần, 24 bài học về tất cả các kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JS. Mỗi bài học bao gồm các câu hỏi, hướng dẫn để hoàn thành bài học...
Hashnode

Những lỗi cần tránh khi là Junior

Trên con đường phát triển của sự nghiệp, bạn sẽ tìm thấy được những lập trình viên giỏi hơn bạn. Mặt khác bạn cũng có thể sẽ trở thành một lập trình viên giỏi hơn những bạn cùng lứa...
Hashnode

Dừng sử dụng IIFEs trong js

Các hàm được thực thi ngay lập tức (invoked function) - còn được gọi là IIFEs, là một trong số các trick từ lâu trong js để bù đắp cho viêc thiếu các biến private và namspace ...

Website thiệp cưới

22/03/2021 0 lượt sử dụng
Gửi thông tin về thiệp cưới đến với người thân.

Xem tất cả  »